جمعه 1400/5/1 - 9 : 21

صفحه ویژه امام جمعه شهر كوثر - استان اردبیل

معرفی امام جمعه
عسگر بیگی
عسگر بیگی
امام جمعه شهر: كوثر
استان : اردبیل
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
کوثر خیابان شهید رجائی دفتر امام جمعه
تلفن دفتر امام جمعه:
04532922388
شماره فاکس:
04532922020
سامانه پیام کوتاه:
09144573472
خطبه نماز جمعه 1399/5/3
همه باید توصیه ای ستاد کرونا را جدی بگیرند و عمل کنند
همه باید توصیه ای ستاد کرونا را جدی بگیرند و عمل کنند
ارتباط با امام جمعه