جمعه 1400/5/1 - 20 : 19

صفحه ویژه امام جمعه شهر هشجین (خورش رستم) - استان اردبیل

معرفی امام جمعه
علی صفابخش
علی صفابخش
امام جمعه شهر: هشجین (خورش رستم)
استان : اردبیل
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
اردبیل. خلخال.شهر هشجین. میدان مصلی
تلفن دفتر امام جمعه:
04532482068
شماره فاکس:
04532482068
نشانی پایگاه اینترنتی:
نشانی صفحه اینستاگرام:
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1400/4/25
پرهیزجدی ازاسراف و نهضت مردمی کاهش مصرف در برق و آب
پرهیزجدی ازاسراف و نهضت مردمی کاهش مصرف در برق و آب
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه