شنبه 1400/7/3 - 57 : 18

صفحه ویژه امام جمعه شهر جعفر آباد - استان اردبیل

معرفی امام جمعه
محمد طالبی
محمد طالبی
امام جمعه شهر: جعفر آباد
استان : اردبیل
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
جعفرآباد-جنب بخشداری
تلفن دفتر امام جمعه:
09144596672
شماره فاکس:
045-32884445
نشانی صفحه اینستاگرام:
خطبه نماز جمعه 1400/4/25
شوری نگهبان ضامن قانون اساسی
شوری نگهبان ضامن قانون اساسی
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه