شنبه 1400/7/3 - 7 : 18

صفحه ویژه امام جمعه شهر هشجین (خورش رستم) - استان اردبیل

معرفی امام جمعه
علی صفابخش
علی صفابخش
امام جمعه شهر: هشجین (خورش رستم)
استان : اردبیل
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
اردبیل. خلخال.شهر هشجین. میدان مصلی
تلفن دفتر امام جمعه:
04532482068
شماره فاکس:
04532482068
نشانی پایگاه اینترنتی:
نشانی صفحه اینستاگرام:
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1400/5/15
و تاکید رهبر: مردمی بودن و مردمی ماندن بودولوازم آن . لازمه مردمی ماندن، تلاش شبانهروزی و جهادی با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و استفاده از این ظرفیتها- که بیشتر از مشکلات است- تحقق خواهد یافت.
و تاکید رهبر: مردمی بودن و مردمی ماندن بودولوازم آن . لازمه مردمی ماندن، تلاش شبانهروزی و جهادی با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و استفاده از این ظرفیتها- که بیشتر از مشکلات است- تحقق خواهد یافت.
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه