شنبه 1400/7/3 - 55 : 18

صفحه ویژه امام جمعه شهر خلخال - استان اردبیل

معرفی امام جمعه
کریم اسدی
کریم اسدی
امام جمعه شهر: خلخال
استان : اردبیل
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
خلخال-میدان معلم-خیابان شهید مدنی
تلفن دفتر امام جمعه:
04532450121
شماره فاکس:
04532450463
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1399/11/24
حل مشکل بیکاری در خلخال نیازمند همت جدی مسئولان است
حل مشکل بیکاری در خلخال نیازمند همت جدی مسئولان است
ارتباط با امام جمعه