شنبه 1398/12/10 - 48 : 7

صفحه ویژه امام جمعه شهر كوثر - استان اردبیل

معرفی امام جمعه
عسگر بیگی
عسگر بیگی
امام جمعه شهر: كوثر
استان : اردبیل
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
کوثر خیابان شهید رجائی دفتر امام جمعه
تلفن دفتر امام جمعه:
04532922388
شماره فاکس:
04532922020
سامانه پیام کوتاه:
09144573472
خطبه نماز جمعه 1398/11/25
مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن تودهنی بزرگی به درخواستهای امریکا زدند
مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن تودهنی بزرگی به درخواستهای امریکا زدند
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه