شنبه 1398/12/10 - 58 : 8

صفحه ویژه امام جمعه شهر كلور(شاهرود) - استان اردبیل

معرفی امام جمعه
محمد شیرعلی پور
محمد شیرعلی پور
امام جمعه شهر: كلور(شاهرود)
استان : اردبیل
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
اردبیل خلخال بخش شاهرود شهر کلور
تلفن دفتر امام جمعه:
04532464363
شماره فاکس:
32464363
نشانی پایگاه اینترنتی:
نشانی صفحه اینستاگرام:
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1398/12/2
فردای انتخابات
فردای انتخابات
ارتباط با امام جمعه