دیدار امام جمعه محترم انگوت با امام جمعه محبوب پارس آباد
1398/11/25
دیدار حاج آقا امیدوار امام جمعه محترم بخش انگوت با امام جمعه محبوب پارس آباد
دیدار امام جمعه محترم انگوت با امام جمعه محبوب پارس آباد
حاج آقا امیدوار امام جمعه محترم بخش انگوت با امام جمعه محبوب شهرستان پارس آباد دیدار و عرض خوش آمدگویی به ایشان نمودند .