حضور امام جمعه در جلسه قران دارالقرآن الکریم پارس آباد
1398/11/24
حضور امام جمعه محترم در جلسه قران دارالقرآن الکریم
حضور امام جمعه در جلسه قران دارالقرآن الکریم پارس آباد
امام جمعه محترم شهرستان پارس آباد با حضور در جلسه دارالقرآن الکریم شهرستان پارس آباد ضمن بهره مندی از تلاوت قرآن ،قاریان را به عمل به آیات نورانی قرآنی توصیه نمودند که عامل به قرآن در قیامت ترفیع درجه بهشتی می شود .