دیدار مدیر آموزش و پرورش با امام جمعه معزز
1398/11/24
دیدار مدیر آموزش و پرورش و کارکنان با امام جمعه محترم
دیدار مدیر آموزش و پرورش با امام جمعه معزز
مدیر آموزش و پرورش به همراه کارکنانش باحضور در دفتر امام جمعه جدید عرض ادب و احترام به محضر امام جمعه جدید نموده و از بیانات ایشان بهره مند شدند .