مشخصات امام جمعه
یدالله صفری
یدالله صفری
گرمي

شناسنامه علمی آقای يدالله صفری

آقای يدالله صفری در سال 1346 در روستای اژدرلو يکی از روستاهای شهرستان گرمی متولد شد و ايشان پس از اتمام تحصيلات ابتدائی جهت ادامه تحصيل به شهرستان گرمی هجرت نمود و تا دوّم نظری در شهرستان مذکور ، تحصيل نمود و بخاطر علاقه وافر به علوم دينی در سال 1364 وارد حوزه علميه اردبيل گرديد وی درمدت پنج سال در اردبيل از محضر اساتيد بزرگ مانند آيه الله مرحوم مروج و آيه الله حاتمی و مرحوم مير داماد بهره برد و بالاخره در سال 1369 جهت ادامه تحصيل عازم قم گرديد. ايشان در شهرمقدس قم در فقه و اصول از اساتيد مشهور حوزه بهره برد . کتاب رسائل را از محضر استاد اعتمادی ، مکاسب را از محضر مرحوم پايانی و استاد نکونام و کفايه را از محضر استاد اعتمادی تلمذ نمود.

وی پس از اتمام پايه ده با معدل بالا وارد درس خارج اساتيد مشهور قم گرديد و چهار سال از محضر آيه الله وحيد خراسانی و آيه الله مکارم شيرازی استفاده نمود. وی با شرکت در آزمون ورودی دوره تخصصی کلام با امتياز بالا پذيرفته شد و دوسال در موسسه امام صادق (ع) بعنوان طلبه ممتاز تحصيل نمود که در امتحانات داده شده معدل 20 اخذ نمود. وی در کنار تحصيل در موسسه ، صبحها در درس خارج شرکت می کرد و در مدرسه المهدی منطق مظفر تدريس می نمود.

وی درسال 1374 سطح سه حوزوی را با معدل 22/17 و رساله علمي آن را با رتبه ممتاز اخذ نمود. و چهاردوره مصاحبه درس خارج را تمام نموده و در سال 1391 با نوشتن رساله علمی سطح چهار ( دکترای فقه و اصول ) را از حوزه علميه قم دریافت نمود.

وی مدت دوسال بعنوان سرگروه تاريخ صدر اسلام در جلسه حزب الله قم فعاليت نمود. وی بدنبال درخواست مردم وعلمای شهرستان گرمی  بعنوان امام جمعه شهرستان مذکور منصوب گرديد. و از سال 1376 در منصب مشغول به خدمت می باشد..

ايشان سه بار بعنوان طلبه بسيجی ممتاز جهت تشويق به تهران دعوت شد و در  دو رشته مبانی نظر اسلام و تاريخ تمدن و فرهنگ اسلامی از معاونت امور اساتيد نهاد مقام معظم رهبری مجوز تدریس دريافت نمود.

آقای صفری دهها مقاله اخلاقی و علمی ارائه کرده که تعدادی از آنها در نشريات معتبر چاپ گرديده است. همچنين کتاب « نماز مصلح و معراج در غربت » وی هشت بار چاپ شده و کتاب « فضائل و رذائل اخلاقی » در سال 90  چاب شده است .و کتاب های « نقش عدالت در عرصه مديريت ، مواعظی از قرآن» آماده چاپ گرديده و برخی از آنها نيز در مسير چاپ قرار گرفته است.

آقای صفری دوسال در دانشگاه آزاد اردبيل و از سال 1378 تاکنون در دانشگاه پيام نور گرمی و از سال 1384 تاکنون در دانشگاه آزاد گرمی و از سال 1378 تاکنون در حوزه علميه مشعول تدريس می باشد.

شرح فعاليت علمی ایشان به اجمال به شرح زیر می باشد:

 1. اخذ دکترای فقه اصول از حوزه علمیه قم
 2. شرکت در دوره تخصصی فلسفه و کلام در موسسه امام صادق (ع)
 3. تدریس در حوزه علميه قم
 4. شرکت در درس خارج آیت الله وحيدخراسانی وآيت الله مکارم شیرازی
 5. تدریس در حوزه علميه خواهران و برادران گرمی به مدت 15 سال
 6. تدریس در دنشگاه های پيام نور و آزاد و دانشکده پرستاری و علمی کاربردی 16 سال
 7. راهنمائی بیش از 30 پایان نامه در حوزه علميه
 8. داوری بیش از 65 پايا نامه در حوزه علميه
 9. راهنمائی بیش از 25 پايان نامه مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی
 10.  ارائه بیش از 900 خطبه نماز جمعه تا سال 94
 11.  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
 12. تاليفات به شرح زیر:
 1. نماز مصلح و معراج در غربت ( کتاب)
 2. فضائل و رذائل اخلاقی ( کتاب)
 3. آیات الاحکام ( کتاب درسی دانشگاه برای مقطع کارشناسی ارشد )                                                  
 4. مواعظی از قرآن در دو جلد ( کتاب )                       آماده چاپ
 5. نقش عدالت در عرصه مديريت( کتاب)                     آماده چاپ
 6. بررسی فقهی قربانی از حيث زمان و مکان (کتاب)       آماده چاپ
 7. ابعاد وجودی انسان ( مقاله )                                  چاپ در فرهنگ جمعه تهران
 8. مساجد خانه های خدا ( مقاله )                             چاپ در فرهنگ جمعه تهران
 9. مهمات الاصول ( کتاب )                                      جلد اوّل
 10.  اسامی قيامت در قرآن (کتاب )                              
 11.  خانواده در اسلام ( کتاب )                                   آماده چاپ